Reunió de la PPI amb el grup parlamentari ERC

Reunió amb el diputat d’ERC, Sergi Sabrià

Data: 22 d’abril de 2014

Els membres del Plataforma de Personal Interí vam exposar al diputat d’ERC, Sergi Sabrià, la situació d’absoluta precarietat en què ens trobem el interins i li vam preguntar quina és i serà la posició d’ERC per posar fi a la retallada del 15% de jornada i sou que afecta el personal interí, i més tenint en compte que actualment està aprovada amb el vot del seu partit en el sí del Parlament.

En Sergi Sabrià es va mostrar sensible amb les nostres reivindicacions i ens va animar a continuar treballant per la retirada de la mesura, però també ens fa saber que amb les majories parlamentàries actuals i, donada la visió que Convergència i Unió té de la funció pública, hi ha poques possibilitats de canvi a curt termini.

Tot i això, ens va comentar que ERC presentaria una proposició en el sentit de demanar que tots els diners que s’estalviïn en la partida de personal dels pressupostos de 2014, revertissin directament en el personal interí, i que una opció seria que s’utilitzin per compensar la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, per no perjudicar tan greument al personal que es troba proper a la jubilació. També es va comprometre a continuar treballant junts i a mantenir-nos informats de les novetats que vagin sorgint.

Creiem que ERC té molt a dir i a fer respecte a la continuïtat de la retallada, ja que actualment la mesura està aprovada en la Llei de pressupostos de 2014 amb el suport d’ERC, i caldrà veure quin serà el seu paper en l’aprovació dels pressupostos de l’any vinent.

Carta resposta Síndic de Greuges

Benvolguts companys i campanyes,

Els que hagueu enviat la queixa al Síndic de Greuges haureu rebut o rebreu properament una carta del Síndic on expliquen l’actuació d’ofici que van realitzar el 2011 sobre l’extinció de contractes en l’àmbit del sector públic i la revisió de plantilles ocupades per interins, en la qual el Síndic va suggerir a l’Administració de la Generalitat que estigués amatent als efectes que es derivessin de l’aplicació de la mesura de reducció de jornada del personal interí. La resposta de l’Administració va ser que resultava inviable rebaixar la durada de la mesura i fixar la vigència en una data anterior al març del 2014.

Tanmateix, el Síndic va insistir en la necessitat d’evitar donar continuïtat a aquesta mesura, en atenció a les càrregues de treball per a la resta dels empleats públics que suposa la reducció de jornada dels seus companys i per no agreujar la pèrdua del poder adquisitiu del personal interí.

En la carta, el Síndic també ens comunica que arran del perllongament de la mesura han acordat l’obertura d’una nova actuació d’ofici en la qual incorporen els expedients oberts a partir de les queixes individuals que hem anat presentant.

Creiem que el paper del Síndic de Greuges és molt important i que el fet que incorporin les nostres queixes en la seva actuació d’ofici és molt positiu. Per això us animem a aquells que encara no hagueu presentat la queixa, a que la presenteu. Com més siguem, més força tindrà l’actuació del Síndic.

Podeu trobar la informació i documentació per fer la queixa al següent enllaç. No dubteu a fer-ho, us costarà menys de 15 minuts presentar la queixa!!!

No hi ha diners per posar FI a la retallada del 15 % però…

La Generalitat paga diez millones a Abertis por la caída del tráfico en la C-32

La Generalitat diu que no té diners per posar fi a la nostra retallada del 15 %, però segur que farà els possibles per pagar 10 milions o compensar d’alguna manera a la “pobra” Abertis per la caiguda del trànsit a la C-32. Sembla que sí que hi ha diners per algunes coses molt importants. Podeu llegir la notícia publicada a El País aquí

Més dades de personal interí a la Generalitat

Seguim analitzant les dades de la darrera RLT.

% de personal funcionari afectat per la retallada del 15 % vs de personal funcionari:

Un 12% del personal funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat és personal funcionari interí afectat per la retallada del 15%.

Però en alguns departaments la proporció de personal funcionari interí afectat per la retallada del 15% respecte el total de funcionaris és molt més destacable:

(més…)

Dades de personal interí a partir de l’última RLT

A partir de la darrera RLT, estem fent algunes estadístiques.

Compartim algunes de les dades i gràfics que n’hem extret:

  • Pràcticament la meitat del personal interí afectat per la retallada del 15 % es concentra al Departament d’Ensenyament (35,63%) i al Departament de Justícia (12,73%).
  • Nombre de llocs de treball per departaments:

interinsxdept

Com podeu veure hi ha una gran quantitat de personal interí afectat per la retallada del 15 % repartits en els diferents departaments de la Generalitat.

Animeu-vos a organitzar alguna reunió al vostre departament! Contacteu amb nosaltres, i alguns membres de la Plataforma Personal Interí vindrem encantats!

Nota de la PPI sobre la Mesa Sectorial

Mesa Sectorial de Negociació del Personal d´Administració i Tècnic

El passat 14 d’abril de 2014 es va celebrar la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d´Administració i Tècnic en la qual es va tractar la mesura de reducció del 15% de sou i jornada al personal interí.

Els 3 sindicats (CATAC, CCOO i UGT) i els 6 membres de la Plataforma de Personal Interí de la Generalitat que van participar en qualitat d’assessors convidats pels 3 sindicats es van pronunciar de forma unitària en el mateix sentit: La finalització de la mesura per la qual es redueix el 15% la jornada i el salari del personal interí.

Es van exposar multitud d’arguments i motius pels quals havia de finalitzar aquesta mesura que ja ha patit el personal interí durant 2 anys, però cap d’aquests arguments van ser atesos per part de Funció Pública, ni un de sol.

Les ponències realitzades per part dels membres de la Plataforma van ser brillants. Es va iniciar amb una exposició clara que emmarcava la situació, es va continuar amb una intervenció molt emotiva des d’un punt de vista més social i finalitzant amb una intervenció més incisiva amb apel·lacions directes a la Directora General de Funció Pública, entre d’altres:

  • Què s’ha fet des de 2012 per atenuar o suavitzar els greus perjudicis d’aquesta mesura?
  • Què es va fer perquè les persones afectades poguessin cotitzar a la Seguretat Social el 100% almenys? En especial, de les persones que estan a prop de la jubilació per tal que no es vegi afectada la seva pensió la resta de la seva vida i de les persones que passin a l’atur perquè no afecti la seva prestació per desocupació? O què es va fer per intentar que poguéssim cobrar el 15% restant de l’atur?
  • Han reflexionat novament sobre aquests aspectes al continuant-nos retallant tot el 2014?
  • Han pensat en replantejar aquesta mesura?

(més…)

La PPI al Departament de Territori i Sostenibilitat

El passat 10 d’abril, la Plataforma de Personal Interí va anar al Departament de Territori i Sostenibilitat a explicar als companys i companyes interins d’aquest Departament com va sorgir la nostra iniciativa, com ens organitzem, què hem fet fins al moment i què volem fer.

Creiem que va ser una molt bona oportunitat per engrescar-los a què s’uneixin a la Plataforma, que ajudin a fer-ne difusió i a què s’organitzin en els seus respectius centres de treball per participar activament en la Plataforma, proposant i duent a terme les diferents accions que vagin sorgint.

La resposta per part dels companys i companyes del TES vas ser molt positiva i ens va fer sentir que anem pel bon camí!

És molt important que no estiguem callats, després d’estar patint la retallada del 15 % durant més de dos anys, és l’hora de defensar junts els nostres drets i la nostra dignitat.

Plataforma Personal Interí

Feliç Dia del Treball

Estimades companyes i companys,

Des de la Plataforma volem felicitar-vos el Dia del Treball i recordar a tothom la nostra situació. Hem preparat un cartell reivindicatiu per imprimir-lo i penjar als centres de treball.

Omplim tots els edificis de cartells per fer-nos veure!

1_de_maig

Seguim lluitant!

Plataforma Personal Interí

Queixa formal per presentar al Síndic de Greuges de Catalunya

Estimats companys i companyes,

Des de la Plataforma hem preparat una queixa formal per presentar al Síndic de Greuges de Catalunya, i denunciar la mesura de la retallada del 15% de jornada i sou que afecta al personal interí de la Generalitat de Catalunya.

Segons el propi organisme “El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. […] A partir de les queixes rebudes o per iniciativa pròpia, el Síndic emprèn les actuacions i les investigacions oportunes per detectar possibles lesions de drets i trobar-hi sortida.”

Doncs SÍ, creiem que estem desemparats per l’actuació del Govern de la Generalitat i després de dos anys d’haver patit aquest greuge, veient que no s’hi posa fi, volem presentar una queixa!!

És important que presentem la queixa el màxim nombre de persones, perquè aquesta acció tingui més repercussió i faci replantejar-se la situació al Govern de la Generalitat, que és qui té la capacitat de retirar la mesura.

Per això, us animem a tot els interins afectats per la mesura a presentar una queixa en el mateix sentit.

Perquè us sigui més senzill, podeu fer-ho utilitzant l’escrit i la documentació adjunta que hem preparat. En l’apartat d’instruccions per la presentació de la queixa trobareu tots els passos que heu de realitzar.

Si us animeu a enviar-la, us agrairíem que ens envieu un correu a interinsgeneralitatcatalunya@gmail.com per poder estimar el nombre de queixes que s’han presentat.

Ànims, junts podem!

Plataforma Personal Interí

(més…)

Resposta de la PPI a la felicitació de la diada de Sant Jordi del MH President

Benvolgut molt honorable president de la Generalitat de Catalunya,

Ens agradaria adreçar-li unes paraules d’agraïment amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Estem agraïts perquè reconeix la tasca meritòria que els servidors públics estem desenvolupant, perquè reconeix que ho estem fent en les circumstàncies més dures i més precàries. I perquè reconeix que és plenament conscient que si anem endavant és gràcies a la professionalitat i l’esperit de servei de les persones que ens esforcem dia a dia.

Les següents informacions avalen el seu reconeixement i paraules de gratitud:

Deixem-nos d’hipocresia…

(més…)