CATAC

CATAC-IAC demana la supressió de la retallada del personal interí

Compartim una nota informativa de CATACRAC on informen que s’han adreçat a la Direcció General de Funció Pública demanant tractar a la Mesa Sectorial la retallada del 15% del personal interí.

[…] Textualment hem demanat:
Reducció d’un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí. Segons la Llei de  Pressupostos en la seva disposició addicional Cinquena Punt 2 “Atenent el compliment dels objectius de reducció del dèficit públic, s’habilita el Govern per a reduir la durada de la mesura regulada per aquest article o per minorar el percentatge de reducció de la jornada”. CATAC-IAC demana que segons aquesta disposició Funció Pública proposi al Govern l’eliminació de la reducció.

Veurem quina serà la justificació de Funció Pública a la reunió de la Mesa Sectorial del 14 d’abril. Us informarem! […]

Podeu descarregar la nota des d’aquest enllaç: Catacrac_2014_questions generals

A més a més, fan difusió de la nostra Plataforma. Agraïm i celebrem que ens esmentin i ens donin suport!