dades

Més dades de personal interí a la Generalitat

Seguim analitzant les dades de la darrera RLT.

% de personal funcionari afectat per la retallada del 15 % vs de personal funcionari:

Un 12% del personal funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat és personal funcionari interí afectat per la retallada del 15%.

Però en alguns departaments la proporció de personal funcionari interí afectat per la retallada del 15% respecte el total de funcionaris és molt més destacable:

(més…)

Dades de personal interí a partir de l’última RLT

A partir de la darrera RLT, estem fent algunes estadístiques.

Compartim algunes de les dades i gràfics que n’hem extret:

  • Pràcticament la meitat del personal interí afectat per la retallada del 15 % es concentra al Departament d’Ensenyament (35,63%) i al Departament de Justícia (12,73%).
  • Nombre de llocs de treball per departaments:

interinsxdept

Com podeu veure hi ha una gran quantitat de personal interí afectat per la retallada del 15 % repartits en els diferents departaments de la Generalitat.

Animeu-vos a organitzar alguna reunió al vostre departament! Contacteu amb nosaltres, i alguns membres de la Plataforma Personal Interí vindrem encantats!