ERC

Reunió de la PPI amb el grup parlamentari ERC

Reunió amb el diputat d’ERC, Sergi Sabrià

Data: 22 d’abril de 2014

Els membres del Plataforma de Personal Interí vam exposar al diputat d’ERC, Sergi Sabrià, la situació d’absoluta precarietat en què ens trobem el interins i li vam preguntar quina és i serà la posició d’ERC per posar fi a la retallada del 15% de jornada i sou que afecta el personal interí, i més tenint en compte que actualment està aprovada amb el vot del seu partit en el sí del Parlament.

En Sergi Sabrià es va mostrar sensible amb les nostres reivindicacions i ens va animar a continuar treballant per la retirada de la mesura, però també ens fa saber que amb les majories parlamentàries actuals i, donada la visió que Convergència i Unió té de la funció pública, hi ha poques possibilitats de canvi a curt termini.

Tot i això, ens va comentar que ERC presentaria una proposició en el sentit de demanar que tots els diners que s’estalviïn en la partida de personal dels pressupostos de 2014, revertissin directament en el personal interí, i que una opció seria que s’utilitzin per compensar la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, per no perjudicar tan greument al personal que es troba proper a la jubilació. També es va comprometre a continuar treballant junts i a mantenir-nos informats de les novetats que vagin sorgint.

Creiem que ERC té molt a dir i a fer respecte a la continuïtat de la retallada, ja que actualment la mesura està aprovada en la Llei de pressupostos de 2014 amb el suport d’ERC, i caldrà veure quin serà el seu paper en l’aprovació dels pressupostos de l’any vinent.